• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

POSLJEDNJE NOVOSTI: privremena zabrana prelaska granica i mjere ograničavanja okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja događanja

19.03.2020. - Odluka o privremenoj zabrani prelaska graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Hrvatskim državljanima omogućit će se povratak u Republiku Hrvatsku, odnosno odlazak u zemlju u kojoj rade i borave uz primjenu uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Povratak u matične države omogućit će se građanima država članica Europske unije, odnosno državama članicama schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom području kao i članovima njihovih obitelji, te državljanima trećih zemalja koje su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 200/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize. S državljanima Ujedinjene Kraljevine će se do kraja 2020. postupati na isti način kao i s građanima EU-a.

Interes Republike Hrvatske za ulazak u Republiku Hrvatsku osoba iz stavka 3. ove točke potvrđuju čelnici ministarstava sukladno propisanom djelokurugu u iznimnim slučajevima. Na te osobe obvezno se primjenjuju upute i mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Izuzeci od ove Odluke odnose se na:

 • zdravstvene djelatnike,
 • zdravstvene istraživače i suradnike stručnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje;
 • prekogranične radnike;
 • prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno;
 • diplomate, policijske službenike u obavljaju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija;
 • putnike u tranzitu.

Na navedene izuzetke primjenjuju se upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

>>>> preuzmite odluku <<<<<

19.03.2020. - Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja

Obvezno je strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja iz ove Odluke u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

Stroga mjera socijalnog distanciranja nalaže izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru. Protuepidemijske mjere koje se nalažu ovom Odlukom su: zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu te obustava rada u djelatnosti trgovine osim:

prodavaonica prehrambenih artikala prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala tržnica i ribarnica specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarne) specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda poljoprivrednih ljekarni benzinskih postaja kioska pekarnica kemijskih praonica rublja specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala specijaliziranih prodavaonica dječje opreme specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija

Obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustava održavanja izložbi, revija i sajmova rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni) svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola rada autoškola i škola stranih jezika vjerskih okupljanja

Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:

 • osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta svu rasutu robu prodavati zapakirano primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
 • organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja
 • redovito provjetravati prostore osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke
 • u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti
 • na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja
 • redovito provjetravati prostore
 • na vidljivim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja

Poslodavci su obvezni:

 • organizirati rad od kuće gdje je moguće,
 • otkazati sastanke ili organizirati telekonferencije i koristiti druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu
 • otkazati službena putovanja izvan države osim prijeko potrebnih
 • zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke, a posebno kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na mrežnoj stranici Ravnateljstva civilne zaštite.

>>>Preuzmite odluku<<<<

Odluka Općina Gradec (DOC)

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097