• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Porez na nekretnine – obavijest i poziv za dostavu podataka

Obaviještavamo građane i pravne osobe – sve vlasnike nekretnina na području Općine Gradec da od 01.01.2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.

 

Sukladno članku 40. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, broj 115/16, u daljnjem tekstu: Zakon), jedinice lokalne samouprave obvezne su ustrojiti i voditi Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine. Također su dužne uskladiti podatke u Evidenciji iz navedenog članka Zakona sa stvarnim stanjem na terenu.

 

Stoga Vas molimo da popunite obrasce (Porez na nekretnine – stambeni prostor i Porez na nekretnine – poslovni prostor) te iste dostavite putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu: Općina Gradec, Gradec 134, 10345 Gradec, telefon/faks: 01/2797-097, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.; Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Isti obrasci dostupni za elektroničko popunjavanje nalaze se na web stranici Općine Gradec: www.gradec.hr.

 

Građani i pravne osobe ne moraju čekati pisani poziv, već mogu obrasce

  • Obrazac za privatne osobe
  • Obrazac za poslovne prostore

popuniti, potpisati i dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec.

 

Rok za dostavu podataka propisan Zakonom o lokalnim porezima je 31.10.2017. godine.

Molimo građane i pravne osobe da zbog velikog broja obveznika i količine podataka s popunjavanjem i dostavom obrazaca ne čekaju krajnji, Zakonom propisani rok dostave podataka.

 

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097