• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Plan deratizacije na području Općine Gradec u 2020. godini

Na temelju Ugovora o proljetnoj deratizaciji na području Općine Gradec za 2020. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC

  1. 24. veljača 2020. - HAGANJ
  2. 25. veljača 2020. - STARI GLOG, REMETINEC, FUKA I GRABRIĆ
  3. 26. veljača 2020. - CUGOVEC, BUZADOVAC I TUČENIK
  4. 27. veljača 2020. - ZABRĐE, SALAJCI, LUBENA, VELIKI BREZOVAC, MALI BREZOVAC, PODJALES, REPINEC I FESTINEC
  5. 28. veljača 2020. - POKASIN, POTOČEC, GRADEČKI PAVLOVEC I GRADEC

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lo- šeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina. Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener). Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdra- vlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bro- madialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

Kontakt osoba Denis Hrabal: 099/2533-004

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097