• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec

Dana 4. rujna 2018. godine (utorak) održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:
1. Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJEN
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama – JEDNOGLASNO USVOJENA
3. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec u 2018. godini – JEDNOGLASNO USVOJENA
4. Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. – JEDNOGLASNO USVOJENA
5. Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za učenike I. – VIII. razreda – JEDNOGLASNO USVOJENA
6. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. – 06. mjeseca 2018. godine i donošenje Zaključka – USVOJENA SA 8 GLASOVA ZA I 3 GLASA SUZDRŽANA
7. Zaključak o davanju suglasnosti na Prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Potočec u Općini Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Ivačin koja je predsjedavala sjednicom zadovoljna je predloženim i izglasanim Odlukama jer će se i na taj način znatno pridonijeti razvoju Općine Gradec. Načelnica Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec sa svojim suradnicima i Vijećem također je zadovoljna izglasavanjem, te je većina Odluka jednoglasno usvojena što potkrepljuje jedinstvenošću koja će svakako pridonijeti boljitku razvoja same Općine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097