• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

OBVEZATNE UPUTE O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA

 

Temeljem članka 6. Odluke o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 19/18), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gradec propisuje:

OBVEZATNE UPUTE BROJ 4 - O NAČINU UREĐENJA BIRAČKOG MJESTA

1. U prostorijama u kojima će se glasovati na izborima za članove vijeće mjesnih odbora (biračko mjesto) mogu se isticati samo državni simboli u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što su grb Republike Hrvatske i zastava Republike Hrvatske. Mogu se isticati i obilježja županija, gradova odnosno općina u skladu s njihovim statutima.

2. Ispred biračkog mjesta i u njegovoj neposrednoj blizini zabranjuje se svaka izborna promidžba te nije dopušteno na bilo koji način navoditi birače kako glasovati (dijeljenjem promidžbenih letaka, isticanjem plakata, održavanjem promidžbenih skupova i govora, davanjem intervjua odnosno izjava i sl.). Birački odbor provjerit će je li sav promidžbeni materijal vezan uz izbornu promidžbu uklonjen s biračkog mjesta i iz njegove neposredne blizine, u protivnom će isti ukloniti članovi biračkog odbora.

3. Biračko mjesto mora biti uređeno i opremljeno na način da se osigura tajnost glasovanja paravanima ili sličnim sredstvima tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić.

4. Birački odbor dužan je na biračima vidljivom mjestu istaknuti zbirnu listu kandidacijskih lista i zbirnu listu kandidatura za mjesne odbore.

5. Birački odbor dužan je na svakoj glasačkoj kutiji istaknuti glasački listić kakav se ubacuje u tu glasačku kutiju.

6. Ove Obvezatne upute objavit će se na službenim internet stranicama Općine Gradec, a stupaju na snagu danom donošenja.

KLASA: 013-03/18-01/40
URBROJ: 238/28-01-18-81
Gradec, 9. listopada 2018.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097