• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Objava pravovaljanih kandidatura i kandidacijskih lista, te zbirnih kandidatura i zbirnih pravovaljanih kandidacijskih lista

  

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Gradec objavljuje pravovaljane kandidature za izbor općinskog načelnika i pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća te zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika i zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Gradec.

Liste su objavljene na internetskim stranicama Općine Gradec dana 30.04.2021. godine u 17:00 sati.

Liste su objavljene na oglasnoj ploči Općine Gradec dana 30.04.2021. godine u 17:00 sati.

Pravovaljane kandidature i zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika
Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097