• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

NATJEČAJ za dodjelu stipendija za studente sa prebivalištem na području Općine Gradec za akademsku godinu 2020./2021. godinu

Temeljem članka 27. Statuta Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 23/09, 13/13, 8/18 i 11/18 ) i temeljem članka 11. Odluke o stipendiranju redovnih studenata sa prebivalištem na području Općine Gradec Klasa: 604-01/17-01/16; Urbroj: 238/28-01-17-1 od 23. listopada 2017. godine te Zaključka Općinskog načelnika Općine Gradec Klasa: 604-01/20-01/18; Urbroj: 238/28-02-20-1 od 15. listopada 2020. godine raspisuje se:

NATJEČAJ za dodjelu stipendija za studente sa prebivalištem na području Općine Gradec za akademsku godinu 2020./2021. godinu

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija studenata sa prebivalištem na području Općine Gradec za akademsku godinu 2020./2021. godinu.

Pravo na sudjelovanje na natječaju imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim minimalnim uvjetima:

  • - da su državljani Republike Hrvatske
  • - da su redoviti studenti s prebivalištem na području Općine Gradec najmanje 5 godina
  • da nisu stariji od 26 godina
  •  da su ostvarili minimalno 50 ects bodova po akademskoj godini i da nisu apsolventi (uvjet se ne odnosi na studente koji su tek upisali I. godinu studija koji status dokazuju svjedodžbom ili potvrdom o uredno završenom srednjoškolskom obrazvanju)
  • - da im prosječni ukupni neto prihod po članu obitelji u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od 120% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema propisima Republike Hrvatske (3.800,00 x 1,20 = 4.560,00 kn po članu kućanstva mjesečno).

 

Za akademsku godinu 2020./2021. dodijelit će se najviše 30 studentskih stipendija, za 10 mjeseci sa mjesečnim iznosom od 400,00 kn po studentu.

Tekst natječaja možete pronaći ovdje (DOCX)

Obrazac prijave na natječaj (DOCX)

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097