• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

NAJAVA 8. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GRADEC

  Temeljem članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 1/10, 13/13, 8/18 i 9/21) saziva se  8. (osma) sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan: 6. prosinca 2022. godine (utorak) u 18:00 sati u prostoriji Općinske vijećnice Općine Gradec.  

0. Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec
2. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gradec za 2022. godinu
3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa za 2022. godinu:
a) programa u dijelu socijalne skrbi
b) programa održavanja komunalne infrastrukture
c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
d) programa javnih potreba u kulturi
e) programa javnih potreba u sportu
f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa
g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Gradec za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, donošenje Odluke o izvršavanju proračuna za 2023. godinu i Odluke o sukcesivnom trošenju planiranog viška u Proračunu Općine Gradec
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa za 2023. godinu:
a) programa u dijelu socijalne skrbi
b) programa održavanja komunalne infrastrukture
c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
d) programa javnih potreba u kulturi
e) programa javnih potreba u sportu
f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa
g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec
6. Donošenje Odluke o raspuštanju Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
7. Donošenje Odluke o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva
8. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
9. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Gradec
10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec
11. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Gradec
12. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Urbanističkog plana poduzetničke zone Grabrić
13. Donošenje Odluke o pristupanju Općine Gradec Hrvatskoj zajednici općina
14. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2022. godinu
15. Donošenje Zaključka o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2023. godini
16. Donošenje Odluke o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2023. godini
17. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec u 2023. godini
18. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097