• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Najava 4. (četvrte) sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec 07.03.2022.

 Temeljem članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 1/10, 13/13, 8/18 i 9/21) saziva se 4. (četvrta) sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan:

­­7. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) u 18:00 sati u Općinskoj dvorani Općine Gradec

DNEVNI RED

0. Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa 3. (treće) sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec
2. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2021. godinu
3. Izvješća o izvršenju:
a) programa javnih potreba u dijelu socijalne skrbi u 2021. godini
b) programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini
d) programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini
e) programa javnih potreba u sportu u 2021. godini
f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini
h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, prihoda, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec u 2021. godini
4. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na područjuOpćine Gradec
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Komunalac Vrbovec d.o.o. o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2021. godinu
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za razdoblje od 01.01. – 31.07.2021. godine
7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01.01. – 31.12.2021. godine
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Gradec za 2021. godinu
10. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097