• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Najava 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

Temeljem članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 1/10, 13/13 i 8/18) saziva se 29. (dvadesetideveta) sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan: 15. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) u 17:00 sati u Općinskoj dvorani Općine Gradec

DNEVNI RED

0. Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa 27. i 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec
2. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za
2020. godinu
3. Izvješća o izvršenju:
a) programa javnih potreba u dijelu socijalne skrbi u 2020. godini
b) programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
d) programa javnih potreba u kulturi u 2020. godini
e) programa javnih potreba u sportu u 2020. godini
f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini
g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
prostoru u 2020. godini
h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, prihoda, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec u 2020. godini
4. Donošenje Zaključka o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju od 16. do 26. srpnja 2021. godine
5. Donošenje Odluke o načinu korištenja kč.br. 1095/1 k.o. Cugovec
6. Donošenje Odluke o uvođenju Riznice Općine Gradec
7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „DIN – DON“ Gradec
8. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara u razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine
9. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu
10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na području Općine Gradec
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Gradec
13. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097