• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Najava 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

Temeljem članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 1/10, 13/13 i 8/18) saziva se 21. (dvadesetprva) sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan: 9. ožujka 2020. godine (ponedjeljak) u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gradec.

DNEVNI RED: 

0. Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika sa 19. i 20. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

4. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu

 5. Izvješća o izvršenju:

a) progr ama javnih potreba u dijelu socijalne skrbi u 2019. godini

b) programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini

d) programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini e) programa javnih potreba u sportu u 2019. godini

f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini

h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, prihoda, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec u 2019. godini

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara u razdoblju od 1.1. – 31.12.2019.g.

7. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju od 06. do 16. srpnja 2020. godine

8. Donošenje Odluke o poništavanju Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec u vlasništvo javnog isporučitelja Vodoopskrbe i odvodnje Vrbovec d.o.o. i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec u vlasništvo javnog isporučitelja Vodoopskrbe i odvodnje Vrbovec d.o.o.

9. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec

10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o planu djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Gradec za 2019. godinu

11. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097