• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Najava 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

Temeljem članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“ broj:1/10, 13/13 i 8/18) predsjednica općinskog vijeća saziva 12. (dvanaestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan:

29. studenoga 2018. godine (četvrtak) u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gradec

DNEVNI RED

0. Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec
2. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2018. godinu
3. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2019. godini
4. Donošenje Odluke o određivanju operativnih snaga u sustavu civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Gradec
5. Plan davanja koncesija u 2019. godini
6. Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi Općine Gradec
7. Donošenje Odluke o određivanju vrijednosti boda (B) za plaćanje komunalne naknade Općine Gradec
8. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097