• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Najava 10.sjednice Općinskog vijeća

Temeljem članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 1/10 i 13/13) predsjednica Općinskog vijeća Gordana Ivačin, saziva 10. (desetu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan 5. Lipnja 2018. godine (utorak) u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gradec. U nastavku vijesti nalazi se dnevni red:

 

0. Aktualni sat 
1. Usvajanje zapisnika sa 7., 8. i 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec
2. Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
3. Odluka o raspuštanju Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
4. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
5. Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva
6. Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Gradec
7. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini i donošenje Zaključka
8. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama
9. Odluka o utvrđivanju maksimalne ograničene površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec
10. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Gradec
11. Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Gradec
12. Odluka o načinu i postupku naplate naknade za uređenje voda za nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada
13. Odluka o provedbi projekta gradnje i opremanja dječjeg vrtića
14. Odluka o partnerstvu na projektu „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“
15. Odluka o sufinanciranju kupovine udžbenika za učenike osnovnih škola Općine Gradec 
16. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju od 15.06.2018. do 22.06.2018. godine
17. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097