• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih Općine Gradec

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14), točke II. članka 4. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 4/08), točke II. Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Općine Gradec za razdoblje od 2017. – 2020. godine („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 8/17) i članka 27. Statuta Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 23/09 i 13/13 – pročišćeni tekst, 8/18 i 11/18) Općinski načelnik Općine Gradec dana 30. lipnja 2020. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za izbor članova Savjeta mladih Općine Gradec

ISavjet mladih kao savjetodavno tijelo pri Općinskom vijeću osniva se s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Gradec. Savjet mladih raspravlja o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća, koja su od interesa za mlade, predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih na području Općine Gradec, predlaže Općinskom vijeću raspravu o pojedinačnim pitanjima od značaja za mlade, te način rješavanja navedenih pitanja, daje mišljenje Općinskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera i programa, i drugih akata od osobitog značaja za unapređenje položaja mladih na području Općine Gradec.

Savjet mladih ima pet članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. Članovi Savjeta biraju se na vrijeme od 3 (tri) godine. Kandidati moraju imati prebivalište na području Općine Gradec, a starosna dob je od 15 (petnaest) do 29 (dvadesetdevet) godina.

Kandidate za članove Savjeta mladih mogu predložiti udruge mladih i udruge koje se bave mladima, (športske, kulturne, vatrogasne zajednice, udruge roditelja, udruge žena), i drugi registrirani oblici organiziranja mladih, sa sjedištem na području Općine Gradec. Svaki predlagatelj iz stavka 1. ovog članka mora predložiti tri kandidata za Savjet mladih. Prijedlozi kandidata podnose se osobno u pisanom obliku, Izbornom povjerenstvu za provedbu izbora za Savjet mladih Općine Gradec, na adresi: Općina Gradec, Gradec 134, 10 345 Gradec.

Prijedlozi moraju sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište, obrazloženje prijedloga. Prijedlog mora biti ovjeren od strane predlagača. Jedan kandidat može biti predložen samo od jednog predlagatelja.

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave ovog poziva. Prijedloge koji su nepravovremeni, nepotpuni ili nisu podnijeti od subjekata navedenih u ovoj objavi Izborno povjerenstvo neće uzimati u obzir.

Ovaj javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Gradec, web stranici Općine i na Radio Vrbovcu.

Odluku možete preuzeti ovdje (PDF)

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097