• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Izvještaj sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

Dana 5. lipnja 2018. godine (utorak) održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je prema predloženom dnevnom redu usvojeno:

1. Zapisnici sa 7., 8. i 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENI 
2. Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
3. Odluka o raspuštanju Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
4. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
5. Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva – JEDNOGLASNO USVOJENA 
6. Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA 
7. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini i donošenje Zaključka – JEDNOGLASNO USVOJENO 
8. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama – JEDNOGLASNO USVOJENA
9. Odluka o utvrđivanju maksimalne ograničene površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
10. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
11. Odluka o agrotehničkim mjerama, te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA 
12. Odluka o načinu i postupku naplate naknade za uređenje voda za nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada – JEDNOGLASNO USVOJENA
13. Odluka o provedbi projekta gradnje i opremanja dječjeg vrtića – JEDNOGLASNO USVOJENA
14. Odluka o partnerstvu na projektu “Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok” – JEDNOGLASNO USVOJENA 
15. Odluka o sufinanciranju kupovine udžbenika za učenike osnovnih škola Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
16. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju od 15.06.2018. do 22.06.2018. godine – JEDNOGLASNO USVOJEN

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097