• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Izvješće sa 4. (četvrte) sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

Dana 7. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) održana je 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:

1. Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJEN
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2021. godinu – JEDNOGLASNO USVOJEN
3. Izvješća o izvršenju:
a) programa javnih potreba u dijelu socijalne skrbi u 2021. godini
b) programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini
d) programa javnih potreba u kulturi u 2021. godini
e) programa javnih potreba u sportu u 2021. godini
f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2021. godini
h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, prihoda, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec u 2021. godini
Izvješća o izvršenju programa su JEDNOGLASNO usvojena.
4. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
5. Zaključak o usvajanju Izvješća Komunalca Vrbovec o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu – JEDNOGLASNO USVOJEN
6. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 01.01. – 31.07.2021. godine – JEDNOGLASNO USVOJEN
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJEN
8. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine – JEDNOGLASNO USVOJEN
9. Zaključak o usvajanju Izvješća o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Gradec za 2021. godinu – JEDNOGLASNO USVOJEN

Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Ivačin, koja je predsjedavala sjednicom uz niz rasprava i konstruktivnih dogovora je zadovoljna predloženim i izglasanim Odlukama jer smatra da će se i na taj način znatno pridonijeti razvoju Općine Gradec. Isto tako Načelnica Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec sa svojim suradnicima, djelatnicima i Vijećem također je zadovoljna jednoglasnim izglasavanjem, pošto su i ovaj puta sve Odluke jednoglasno usvojene što potkrepljuje jedinstvenošću koja će svakako pridonijeti boljitku razvoja i napretka same Općine, na što načelnica uvijek poziva jer smatra da upornim radom, zajedništvom i stvaranjem novog dobra svi skupa doprinose nadalje boljem i sretnijem življenju svih naših mještana Općine Gradec.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097