• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Izvješće sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

Dana 15. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:
1. Zapisnik sa 27. i 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENI
2. Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Gradec – JDNOGLASNO USVOJENA
3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu - – USVOJENO SA 7 GLASOVA ZA I 5 GLASOVA SUZDRŽANIH
4. Izvješća o izvršenju:
a) programa javnih potreba u dijelu socijalne skrbi u 2020. godini
b) programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini
d) programa javnih potreba u kulturi u 2020. godini
e) programa javnih potreba u sportu u 2020. godini
f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini
g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2020. godini
h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, prihoda, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec u 2020. godini
Navedeni programi su JEDNOGLASNO USVOJENI
5. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju od 16. – 26. srpnja 2021. godine – JEDNOGLASNO USVOJEN
6. Odluka o načinu korištenja kč.br. 1095/1 k.o. Cugovec – JEDNOGLASNO USVOJENA
7. Odluka o uvođenju Riznice Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića “DIN – DON” Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu komunalnog redara u razdoblju od 01.01. – 31.12.2020. godine – JEDNOGLASNO USVOJEN
10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu – JEDNOGLASNO USVOJEN
11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu – JEDNOGLASNO USVOJEN
12. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
13. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti za Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA

 

Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Ivačin koja je predsjedavala sjednicom zadovoljna je predloženim i izglasanim Odlukama jer će se i na taj način znatno pridonijeti razvoju Općine Gradec. Načelnica Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec sa svojim suradnicima i Vijećem također je zadovoljna izglasavanjem, te su večinom gotovo sve Odluke jednoglasno usvojene što potkrepljuje jedinstvenošću koja će svakako pridonijeti boljitku razvoja same Općine.

Načelnica Ambrušec na kraju sjednice Općinskog Vijeća srdačno je zahvalila svim vijećnicima na 4 godine uspješne suradnje prilikom čega je istaknula zahvalu nezavisnim vijećnicima koji su u većinskoj vladajućoj strukturi iznimno pridonijeli svojim pozitivnim stavom pri čemu su pridonijeli velikom razvoju same Općine. Isto tako zahvalila je i oporbenim vijećnicima na jednoglasnim odlukama no ipak je istaknula i stavku oko najvećeg projekta za Općinu Gradec, a to je uspješno izgrađen Dječji vrtić „DIN – DON“ Gradec koji upravo danas počinje sa upisom 82 prijavljenih mališana i koji će početkom mjeseca travnja započeti s radom, a na koji su suglasnost za sam projekt izgradnje kroz Proračun Općine Gradec za 2015. godinu pod 4. točkom dnevnog reda dali nezavisni vijećnici Općine Gradec, dok su vijećnici HSS-a i HDZ-a bili protiv navodi načelnica Ambrušec.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097