• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Izvješće sa 26. sjednice Općinskog Vijeća

Dana 17. prosinca 2020. godine (četvrtak) održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:

1) Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJEN

2) I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu

3) I. izmjene i dopune Programa za 2020. godinu:

a) programa u dijelu socijalne skrbi

b) programa održavanja komunalne infrastrukture

c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

d) programa javnih potreba u kulturi

e) programa utroška sredstava šumskog doprinosa

f) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

g) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2020. godini na području Općine Gradec-

Navedeni programi su JEDNOGLASNO USVOJENI

4) Usvajanje Proračuna Općine Gradec za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu – JEDNOGLASNO USVOJENO

Usvajanje Programa za 2021. godinu: -

a) programa u dijelu socijalne skrbi

b) programa održavanja komunalne infrastrukture

c) programa gradnje objekata i uređaja komunalna infrastrukture

d) programa javnih potreba u kulturi

e) programa javnih potreba u sportu

f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa

g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2021. Godini na području Općine Gradec 

Navedeni programi su JEDNOGLASNO USVOJENI

6) Analiza  stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2019. godini – JEDNOGLASNO USVOJENA

7) Zaključak o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2021. godinu – JEDNOGLASNO USVOJEN

8) Odluka o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda u Općini Gradec za 2021. godinu – JEDNOGLASNO USVOJENA

9) Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2021. godinu - JEDNOGLASNO USVOJEN

Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Ivačin koja je predsjedavala sjednicom zadovoljna je predloženim i izglasanim Odlukama jer će se i na taj način znatno pridonijeti razvoju Općine Gradec. Načelnica Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec i ovog puta na posljednjoj sjedniciu ovoj godini je posebno zadovoljna obzirom da se ponovno pokazalo jednoglasnim izglašavanjem općinskog proračuna za 2021. godinu kako se zajedništvom i jedinstvenošću može uveliko pridonijeti rastu i razvoju Općine bez stranačkih podjela. Načelnica ujedno zahvaljuje svim vijećnicima, djelatnicima i suradnicima te svima koji su na bilo koji način pridonijeli razvoju i boljitku Općine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097