• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Izvješće sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

 

Dana 15. rujna 2020. godine (utorak) održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:

  1. Usvajanje zapisnika sa 23. (dvadesetitreće) sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJEN
  2. Izvješće o izvršenju proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. – 06. mjeseca 2020. godine i donošenje Zaključka – JEDNOGLASNO USVOJENO
  3. Odluka o potvrđivanju izbora članova Savjeta mladih Općine Gradec za mandatno razdoblje 2020. – 2023. godine – JEDNOGLASNO USVOJENA
  4. Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. – JEDNOGLASNO USVOJENA
  5. Odluka o financiranju kupnje svih bilježnica i likovnih mapa za učenike od I. – VIII. razreda i kupnje radnih materijala za tehničku kulturu od V. – VIII. razreda – JEDNOGLASNO USVOJENA
  6. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića u Gradecu – JEDNOGLASNO USVOJENA 7. Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA

Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Ivačin koja je predsjedavala sjednicom zadovoljna je predloženim i izglasanim Odlukama jer će se i na taj način znatno pridonijeti razvoju Općine Gradec. Načelnica Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec sa svojim suradnicima i Vijećem također je zadovoljna izglasavanjem, pošto su sve Odluke jednoglasno usvojene što potkrepljuje jedinstvenošću koja će svakako pridonijeti boljitku razvoja same Općine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097