• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Izvješće sa 21. sjednice Općinskog vijeća

 

Dana 9. ožujka 2020. godine (ponedjeljak) održana je 21. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:

1. Usvajanje zapisnika sa 19. i 20. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec –  JEDNOGLASNO USVOJENI

2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca Vrbovec d.o.o. o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu – JEDNOGLASNO USVOJEN

3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu – JEDNOGLASNO USVOJEN

4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu -

Izvješća o izvršenju: - JEDNOGLASNO USVOJEN

 a) programa u dijelu socijalne skrbi u 2019. godini –

b) programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini –

c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini–

d) programa javnih potreba u kulturi u 2019. godini –

e) programa javnih potreba u sportu u 2019. godini –

f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini –

g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2019. godini –

h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec u 2019. godini –

Svi navedeni programi su JEDNOGLASNO USVOJENI

6. Zaključak o prihvačanju Izvješća o radu komunalnog redara u razdoblju od 01.01. – 31.12.2019. godine – JEDNOGLASNO USVOJEN

7. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju od 06.07. – 16.07.2020. godine – JEDNOGLASNO USVOJEN

8. Odluka o poništavanju Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec u vlasništvo javnog isporučitelja Vodoopskrbe i odvodnje Vrbovec d.o.o. i Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu komunalnih građevina na području Općine Gradec u lasništvo javnog isporučitelja Vodoopskrbe i odvodnje Vrbovec d.o.o. –  JEDNOGLASNO USVOJENA

9. odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA

10 Zaključak o prihvaćanju Izvješća o planu djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Gradec u 2019. Godini – JEDNOGLASNO USVOJEN

Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Ivačin koja je predsjedavala sjednicom zadovoljna je predloženim i izglasanim Odlukama jer će se i na taj način znatno pridonijeti razvoju Općine Gradec. Načelnica Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec sa svojim suradnicima i Vijećem također je zadovoljna izglasavanjem, te je većina Odluka jednoglasno usvojena što potkrepljuje jedinstvenošću koja će svakako pridonijeti boljitku razvoja same Općine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097