• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

Izvješće sa 19. sjednice Općinskog vijeća

Dana 9. prosinca 2019. godine (ponedjeljak) održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:

 1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJEN
 2. Donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu – JEDNOGLASNO USVOJENE
 3. Donošenje I. izmjena i dopuna Programa za 2019. godinu:
 • - a) programa u dijelu socijalne skrbi
 • – b) programa održavanja komunalne infrastrukture
 • – c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • – d) programa javnih potreba u kulturi
 • – e) programa utroška sredstava šumskog doprinosa
 • – f) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
 • – g) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec- Navedeni programi su JEDNOGLASNO USVOJENI

4. Donošenje Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu – JEDNOGLASNO USVOJENO

5. Donošenje Programa za 2020. godinu:

 • a) programa u dijelu socijalne skrbi
 • b) programa održavanja komunalne infrastrukture
 • c) programa gradnje objekata i uređaja komunalna infrastrukture 
 • d) programa javnih potreba u kulturi
 • e) programa javnih potreba u sportu 
 • f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa 
 • g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
 • h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Gradec – Navedeni programi su JEDNOGLASNO USVOJENI

6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu - JEDNOGLASNO USVOJENA

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova – JEDNOGLASNO USVOJENA

8. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2019. godini – JEDNOGLASNO USVOJENA

9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u razdoblju 2020. – 2023. godine na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENE

10. Zaključak o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2020. godinu – JEDNOGLASNO USVOJEN

11. Odluka o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda u Općini Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA

12. Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja – USVOJENA SA 7 GLASOVA ZA I 5 GLASOVA PROTIV

Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Ivačin koja je predsjedavala sjednicom zadovoljna je predloženim i izglasanim Odlukama jer će se i na taj način znatno pridonijeti razvoju Općine Gradec. Načelnica Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec sa svojim suradnicima i Vijećem također je zadovoljna izglasavanjem, te je većina Odluka jednoglasno usvojena što potkrepljuje jedinstvenošću koja će svakako pridonijeti boljitku razvoja same Općine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097