• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

Izvješće sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

Dana 11. srpnja 2019. godine (četvrtak) održana je 17. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:

 1. Zapisnik sa 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENO
 2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENO
 3. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Gradec u protupožarnoj sezoni u 2019. godini – JEDNOGLASNO USVOJENO
 4. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova – JEDNOGLASNO USVOJENO
 5. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara – JEDNOGLASNO USVOJENO
 6. Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za podmirenje troškova redovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine Gradec u 2019. godini – JEDNOGLASNO USVOJENO
 7. Zaključak o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara – JEDNOGLASNO USVOJENO
 8. Odluka o komunalnom redu Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENO
 9. Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke komunalnog redara Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENO
 10. Odluka o evidenciji komunalne infrastrukture – JEDNOGLASNO USVOJENO
 11. Odluka o davanju suglasnosti Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o. na potpisivanje Ugovora o kreditu sa Europskom bankom za obnovu i razvoj – JEDNOGLASNO USVOJENO

Potpredsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Rajtar koja je predsjedavala sjednicom Vijeća zadovoljna je predloženim i izglasanim Odlukama jer će se i na taj način znatno pridonijeti razvoju Općine Gradec. Načelnica Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec sa svojim suradnicima i vijećnicima također je zadovoljna izglasavanjem, stoga što su sve točke dnevnog reda jednoglasno usvojene što govori o zajedništvu koje će svakako pridonijeti boljitku razvoja same Općine

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097