• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Izvješće sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

Dana 10. travnja 2019. godine (srijeda) održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:

1. Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENO

2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalca Vrbovec d.o.o. organ.jedinice sakupljanja i deponiranja komunalnog otpada u 2018. godini – PRIMLJENO NA ZNANJE

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2018. godine – USVOJENO SA 7 GLASOVA ZA I 6 GLASOVA SUZDRŽANIH

4. Izvješća o izvršenju:

a) programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini – JEDNOGLASNO USVOJENO

b) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini – JEDNOGLASNO USVOJENO

c) programa javnih potreba u sportu u 2018. godini – JEDNOGLASNO USVOJENO

d) programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini – USVOJENO SA 7 GLASOVA ZA I 6 GLASOVA SUZDRŽANIH

e) programa javnih potreba u dijelu socijalne skrbi u 2018. godini – JEDNOGLASNO USVOJENO

f) programa šumskog doprinosa u 2018. godini – JEDNOGLASNO USVOJENO

g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini – JEDNOGLASNO USVOJENO

h) programa utroška sredstava od prihoda i zakupa poljop.zemljišta u vlasništvu RH u 2018. godini - JEDNOGLASNO USVOJENO

5. Izvješće o poslovanju komunalnog poduzeća Komgrad Gradec d.o.o. za komunalne poslove i usluge u 2018. godini – PRIMLJENO NA ZNANJE

6. Izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine i donošenje Zaključka – JEDNOGLASNO USVOJENO

7. Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu i donošenje Zaključka – JEDNOGLASNO USVOJENO

8. Odluka o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece – PROLONGIRANO DO DALJNJEGA

9. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja tipa operacije 2.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje, ili proširenje lokalnih usluga za ruralno stanovništvo – opremanje groblja u Gradecu – JEDNOGLASNO USVOJENO

10. Odluka o suglasnosti za sufinanciranje projekta/programa filmskog, medijskog i informatičkog opismenjavanja djece u Osnovnoj školi Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENO

11. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Gradec za nabavku traktora sa kranskim malčerom i kanaločistaćem – JEDNOGLASNO USVOJENO

12. Odluka o pokretanju provedbe ulaganja u projekt energetske obnove zgrade Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENO

13. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta na području Općine Gradec – PRIMLJENO NA ZNANJE

14. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju od 22.07. – 01.08.2019.god. – JEDNOGLASNO USVOJENO

15. Odluka o suglasnosti za zatvaranje dijela nerazvrstane ceste odnosno prijelaza Potočec i Podjales – JEDNOGLASNO USVOJENO

Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Ivačin koja je predsjedavala sjednicom zadovoljna je predloženim i izglasanim Odlukama jer će se i na taj način znatno pridonijeti razvoju Općine Gradec. Načelnica Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec sa svojim suradnicima i vijećnicima također je zadovoljna izglasavanjem, stoga što su sve točke dnevnog reda jednoglasno usvojene što govori o zajedništvu koje će svakako pridonijeti boljitku razvoja same Općine.

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097