• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

OPĆINA GRADEC POZIVA STANOVNIKE DA PRIJAVE ŠTETU NASTALU USLIJED TUČE

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/2019; dalje u tekstu: Zakon,), pozivaju se oštećeni stanovnici s područja Općine Gradec na čijoj je imovini nastala šteta od prirodne nepogode olujnog nevremena i tuče, da podnesu prijavu štete Jedinsvenom upravnom odjelu Općine Gradec.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Obrazac PN se može preuzeti na web stranici Općine Gradec (www.gradec.hr) ili u Jedinsvenom upravnom odjelu Općine Gradec, Gradec 134, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

  • preslika kartice računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv)
  • preslika osobne iskaznice sa OIB-om
  • za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima presliku Zahtjeva OPG-a za potporu za 2023. godinu (AGRONET)

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj ARKOD čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture.

Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Prijave se zaprimaju u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode, odnosno najkasnije do 28. srpnja 2023. godine, zaključno 27. srpnja 2023. (četvrtak) u 23:59 sati ), putem:

  • e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
  • preporučenom poštom na adresu: Općina Gradec, Gradec 134, 10345 Gradec, s naznakom „Prijava štete od prirodne nepogode“,
  • osobno predati u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec, Gradec 134, radnim danom u vremenu od 8:00 do 14:00 sati.

NAPOMENA: Dodatne informacije mještani mogu dobiti na broj telefona 01/2797-097.

 

Javni poziv – tuča (PDF)
Odluka o proglašenju prirodne nepoogode -tuča (PDF)
Obrazac PN (DOC)

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097