• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

GRAĐENJE GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE, PREŠKOLSKA USTANOVA – DJEČJI VRTIĆ SA 4 VRTIĆKE JEDINICE, 3.skupine

Na temelju članka 18. Statuta Općine Gradec (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 23/09 i 13/13) i članka 66. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec (“Glasnik Zagrebačke županije”, broj 1/10 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Gradec na 12. (dvanaestoj) sjednici, održanoj 31. ožujka 2015. godine, donijelo je ODLUKU o pokretanju Projekta izgradnje Dječjeg vrtića u Gradecu.

Projekt Dječji vrtić u Gradecu pokreće se na inicijativu Općinskog načelnika u skladu s razvojnim ciljevima i prioritetima koji su utvrđeni strateškim dokumentima Općine Gradec. Svrha Projekta je osigurati predškolski odgoj djeci sa područja Općine Gradec, a u skladu sa pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. 

Lokacija projekta:

Dječji vrtić nalazi se na k.č. 113, 114,115 k.o. Gradec. Predmetna parcela se nalazi u povijesnoj jezgri naselja Gradec. Situacija parcele budućeg vrtića je vrlo značajna s prostorno urbanističkog i ambijentalnog aspekta po dva kriterija: zaštiti povijesno urbanističko-ambijentalnih i arhitektonskih vrijednosti povijesnog naselja i krajobraznoj zaštiti identiteta.

Općina Gradec investicijom u izgradnju Dječjeg vrtića i jaslice – želi postići svoje zadane ciljeve:

Osnovni cilj: Stvoriti prostorne uvjete za odvijanje programa predškolskog odgoja za djecu na području Općine Gradec čime se nastoji zaustaviti iseljavanje mladih obitelji u gradska središta, osigurati održivi razvoj zajednice te poboljšati kvaliteta života u Općini Gradec

  • Posebni cilj 1. Izgradnja Dječjeg vrtića i jaslice
  • Posebni cilj 2. Osigurati smještaj djece predškolskog uzrasta – ( početno 0, cilj 64 djece)
  • Posebni cilj 3. Otvoriti nova radna mjesta ( početno 0, cilj 12)

 

Općina Gradec izgradnjom nove zgrade Dječjeg vrtića i jaslica slijedi smjernice regionalnog razvoja i programe Europske unije. Ona promiče strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije koja je usmjerena k obrazovanju koje aktivno potiče cjelovit individualni razvoj svakog djeteta vrtićke dobi, društvenu jednakost demokratske vrijednosti te snažno pridonosi društvenome i gospodarskome razvoju. Sustav obrazovanja u suvremenijoj zgradi omogućit će svojoj djeci predškolske dobi stjecanje znanja, vještina i vrijednosti potrebnih za uspješan život u suvremenom društvu, tako što će ih osposobiti za učenje i rad i omogućiti da se razvijaju kao kreativni, aktivni i samopouzdani pojedinci odgovorni za osobni i društveni razvoj.

Bruto podna površina građevine iznosi ukupno 1.102,14 m2, od čega prizemlje iznosi 608 m2 (508,31m2 zatvorenih površina i 99,69m3 natkrivenih površina), a kat 439 m2

program ruralnog razvoja

Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.270.000,00 kuna, od čega se iz programa ruralnog razvoja financira ukupno 7.416.000,00 kuna dok će Općina Gradec vlastitim sredstvima projekt sufinancirati u iznosu od 1.641.246,58 kuna.

prr ploca

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097