• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Gradec

 

Temeljem članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 5. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja javnih potreba sredstvima iz Proračuna Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/2016), članka 27. Statuta Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 23/09, 13/13, 8/18 i 11/18), Općinski načelnik Općine Gradec donosi   GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini  iz proračuna Općine Gradec

Plan možete pregledati ovdje (DOC)

NOVO!!! - I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA raspisivanja javnih poziva financiranja udruga u 2020. godini iz proračuna Općine Gradec (DOC)

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097