• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

DNEVNI RED 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 1/10, 13/13 i 8/18) saziva se 26. (dvadesetišestu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan: 17. prosinca 2020. godine (četvrtak) u 17:00 sati u Općinskoj dvorani Općine Gradec.

D N E V N I R E D

0. Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

2. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu

3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa za 2020. godinu:

a) programa u dijelu socijalne skrbi

b) programa održavanja komunalne infrastrukture

c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

d) programa javnih potreba u kulturi

e) programa utroška sredstava šumskog doprinosa

f) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru g) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2020. godini na području Općine Gradec

 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Gradec za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2021. godinu

 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa za 2021. godinu:

a) programa u dijelu socijalne skrbi

b) programa održavanja komunalne infrastrukture

c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

d) programa javnih potreba u kulturi

e) programa javnih potreba u sportu

f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa

g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2021. godini na području Općine Gradec

6. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2020. godinu

7. Donošenje Zaključka o godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2021. godini

8. Donošenje Odluke o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda u Općini Gradec za 2021. godinu

9. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2021. godinu

10. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097