• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

DNEVNI RED 27. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 1/10, 13/13 i 8/18) saziva se 27. (dvadesetisedmu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan: 29. siječnja 2021. godine (petak) u 17:00 sati u Općinskoj dvorani Općine Gradec.

D N E V N I R E D

0. Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

2. Donošenje Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

3. Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja i obveza

4. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097