• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

DNEVNI RED 19. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Saziva se 19. (devetnaesta) sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan: 9. prosinca 2019. godine (ponedjeljak) u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gradec. Dnevni red sjednice je slijedeći:

0. Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

2. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu

3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa za 2019. godinu:

a) programa u dijelu socijalne skrbi

b) programa održavanja komunalne infrastrukture

c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

d) programa javnih potreba u kulturi

e) programa utroška sredstava šumskog doprinosa

f) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

g) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019. godini na području Općine Gradec

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2020. godinu

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa za 2020. godinu:

a) programa u dijelu socijalne skrbi

b) programa održavanja komunalne infrastrukture

c) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

d) programa javnih potreba u kulturi

e) programa javnih potreba u sportu

f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa

g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

h) programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2020. godini na području Općine Gradec

6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

8. Usvajanje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2019. godini

9. Usvajanje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u razdoblju 2020. – 2023. godine na području Općine Gradec

10. Donošenje Zaključka o Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2020. godinu

11. Donošenje Odluke o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda u Općini Gradec

12. Donošenje Odluke o otpisu nenaplativih potraživanja

13. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097