• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Dnevni red 18 sjednice Općinskog vijeća

Saziva se 18. (osamnaesta) sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan: 04. rujna 2019. godine (srijeda) u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gradec

  1. Aktualni sat
  2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec
  3. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec u 2019. godini
  4. Donošenje Odluke o sufinanciranju kupnje radnih bilježnica i bilježnica za učenike od I. – VIII. razreda
  5. Donošenje Odluke o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.
  6. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. – 06. mjeseca 2019. godine i donošenje Zaključka
  7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec
  8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Gradec
  9. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097