• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

Dnevni red 17 sjednice Općinskog vijeća

Saziva se 17. (petnaesta) sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan: 11. srpnja 2019. godine (četvrtak) u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gradec

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice i 16. telefonske sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec
 3. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Gradec
 4. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Gradec u protupožarnoj sezoni u 2019. godini
 5. Donošenje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
 6. Donošenje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara
 7. Donošenje Zaključka o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za podmirenje troškova redovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine Gradec u 2019. godini
 8. Donošenje Zaključka o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora za uspostavu zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara
 9. Donošenje Odluke o komunalnom redu Općine Gradec
 10. Donošenje Odluke o odori i službenoj iskaznici komunalnog redara Općine Gradec 
 11. Donošenje Odluke o ustrojavanju Registra komunalne infrastrukture
 12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Vodoopskrbi i odvodnji Zagrebačke županije d.o.o. za potpisivanje Ugovora o kreditu s Europskom bankom za obnovu i razvoj
 13. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097