• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Dnevni red 15. sjednice Općinskog vijeća

Saziva se 15. (petnaesta) sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan: 10. travnja 2019. godine (srijeda) u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gradec

0. Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Komunalca Vrbovec d.o.o. organiz.jedinice sakupljanja i deponiranja komunalnog otpada u 2018. godini
3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2018. godinu
4. Izvješća o izvršenju:
a) programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
b) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
c) programa javnih potreba u sportu u 2018. godini
d) programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini
e) programa javnih potreba u dijelu socijalne skrbi u 2018. godini
f) programa šumskog doprinosa u 2018. godini
g) programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2018. godini
h) programa utroška sredstava od prihoda i zakupa poljop.zemljišta u vlasništvu RH u 2018. godini
5. Izvješće o poslovanju komunalnog poduzeća Komgrad Gradec d.o.o. za komunalne poslove i usluge u 2018. godini
6. Izvješće o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine i donošenje Zaključka
7. Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu i donošenje Zaključka
8. Donošenje Odluke o uključenju u akciju Gradovi i općine – prijatelji djece
9. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja tipa operacije 2.1.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih usluga za ruralno stanovništvo – opremanje groblja u Gradecu
10. Donošenje Odluke o suglasnosti za sufinanciranje projekta/programa filmskog, medijskog i informatičkog opismenjavanja djece u Osnovnoj školi Gradec
11. Donošenje Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području JLS – Općine Gradec za nabavku traktora s kranskim malčerom i kanaločistaćem
12. Donošenje Odluke – energetska obnova zgrade Općine Gradec
13. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta na području Općine Gradec
14. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju od 22.07. – 01.08.2019. godine
15. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097