• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Dnevni red 14. sjednice Općinskog vijeća

Saziva se 14. (četrnaesta) sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan: 31. siječnja 2019. godine (četvrtak) u 17:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gradec

0. Aktualni sat
1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata vijećniku Rudolfu Kuserbanju i mirovanju mandata Branka Vukovića i donošenje Zaključka o početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika u Općinskom vijeću Općine Gradec, te polaganje prisege
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru člana Povjerenstva za Statut i poslovnik
3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izboru člana Odbora za gospodarstvo
4. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec
5. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., poslovna jedinica Vrbovec i zaključak (izvjestitelj: gosp. Milivoj Dobraš)
6. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Općine Gradec
7. Donošenje Odluke o visini paušalnog poreza u Općini Gradec
8. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097