• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća

Temeljem članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 1/10, 13/13 i 8/18) saziva se 13. (trinaesta) sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan: 12. prosinca 2018. godine (srijeda) u 19:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gradec

0. Aktualni sat

1. Usvajanje zapisnika sa 11. i 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

2. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Gradec za 2018. godinu

3. Razmatranje prijedloga i donošenje I. Izmjena i dopuna Programa za 2018. godinu:
a) program u dijelu socijalne skrbi
b) program održavanja komunalne infrastrukture
c) program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
d) program javnih potreba u kulturi
e) program utroška sredstava šumskog doprinosa
f) program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna za 2019. godinu

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa za 2019. godinu:
a) program u dijelu socijalne skrbi
b) program održavanja komunalne infrastrukture
c) program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
d) program javnih potreba u kulturi
e) program javnih potreba u sportu
f) program utroška sredstava šumskog doprinosa
g) program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
h) program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

6. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Gradec

7. Razno

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097