• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • Tel. +385 1 2797 097

Proračun 2023. godina

Proračun 2023.

PRORAČUN 2023. GODINA

Prijedlog proračuna za 2023. godinu za javnu raspravu

 

USVOJENI PRORČUN

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA ZA 2023.GODINU
ODLUKA O TROŠENJU VIŠKA UZ 2022.GODINE
OPĆI DIO PRORAČUNA ZA 2023.GODINU
POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2023.GODINU
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2023. GODINU
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2023. GODINU
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2023. GODINI
PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2023. GODINI
PROGRAM POTREBA U DIJELU SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2023. GODINI
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE GRADEC U 2023. GODINI
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE, ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE U 2023. GODINI

 I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2023. godinu.xls

 I. IZMJ. I DOP.PR. ODRŽ. KOM. IN. 2023.g_ sa cestama.doc

I. IZMJ. I DOP.PR.GR.OBJ. I UREĐ. 2023. GOD_ (003).docx

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU.docx

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gradec za 2023.g..xls

Obrazloženje uz polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gradec za 2023. god.doc

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097