• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

Odluke Općinskog vijeća

Odluke Načelnice Općine Gradec

 

Sljedeće odluke su donesene na 26.sjednici vijeća održanoj 17.12. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 47/20 od 23.12.2020. god.

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2020.–2022. Godinu
 2. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. Godinu
 3. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2020. godini
 4. I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2020. godini
 5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2020. godini
 6. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
 7. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
 8. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini na području Općine Gradec
 9. Proračun Općine Gradec za 2021. godinu i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu
 10. Plan razvojnih programa Općine Gradec za razdoblje 2021.–2023. godine
 11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 12. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2021. godini
 13. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2021. godini
 14. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2021. godini
 15. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2021. godinu
 16. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
 17. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu
 18. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini na području Općine Gradec
 19. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2021. Godinu Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2020. Godinu i zaključak
 20. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2021. godini
 21. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2021. godinu
 22. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
 23. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
 24. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja DV Din Don

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 47/20

 

Sljedeće odluke su donesene na 25.sjednici vijeća održanoj 03.12. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 41/20 od 04.12.2020. god.

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru člana Mandatnog povjerenstva
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Odbora za gospodarstvo
Zaključak o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja mandata zamjenice vijećnika u Općinskom vijeću Općine Gradec

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 41/20

 

Sljedeće odluke su donesene na 24.sjednici vijeća održanoj 15.09. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 39/20 od 23.11.2020. god.

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–VI. mjesec 2020. godine
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje 01. 01. 2020. do 30. 06. 2020.
Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 39/20

 

Sljedeće odluke su donesene na 24.sjednici vijeća održanoj 15.09. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 32/20 od 01.10.2020. god.

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Odluka o osnivanju dječjeg vrtića
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2020. Godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o aktivnostima Savjeta mladih Općine Gradec za mandatno razdoblje 2017. – 2020. godine
Aktivnosti i projekti Savjeta mladih Općine Gradec (2. mandat od 2017. do 2020. Godine)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Gradec za 2018. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 32/20

 

Sljedeće odluke su donesene na 23.sjednici vijeća održanoj 16.06. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 21/20 od 29.06.2020. god.

Odluka o osnivanju dječjeg vrtića Odluka o osnivanju dječjeg vrtića
Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2020. Godinu
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o aktivnostima Savjeta mladih Općine Gradec za mandatno razdoblje 2017. – 2020. godine
Aktivnosti i projekti Savjeta mladih Općine Gradec (2. mandat od 2017. do 2020. Godine)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Gradec za 2018. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 21/20

Sljedeće odluke su donesene na 21.sjednici vijeća održanoj 09.03. 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 11/20 od 17.04.2020. god.

 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. 2019. do 31. 12. 2019. godine
 2. Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2019. godinu i zaključak
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2019. godinu i zaključak
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu i zaključak
 5. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2019. godini
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2019. godini
 7. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2019. godini
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2019. godini
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2019. godini
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini
 11. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2019. godini i zaključak
 12. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu i zaključak
 13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini
 14. Odluka o poništenju Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec
 15. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec
 16. Zaključak o usvajanju Izvješća Komunalca Vrbovec d.o.o. o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2019. godinu Izvješće o gospodarenju otpadom za 2019. godinu
 17. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2019. godinu
 18. Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2019. godinu
 19. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju od 06. do 16.srpnja 2020. god.
 20. Zaključak o usvajanju Izvješća o Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Gradec za 2019. godinu
 21. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

SVE ODLUKE IZ GLASNIKA 11/20

Sljedeće odluke su donesene na 20.sjednici vijeća održanoj 28. veljače 2020., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 07/20 od 06.03.2020. god.

Odluka o visini naknade troškova članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Gradec
Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna Općine Gradec u proračunskoj godini

 

Odluke općinskog vijeća u 2019.godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2018.godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2017. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2016. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2015. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2014. godini možete pronaći ovdje

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

 

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI WEB STRANICE

 

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097