• Mail. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Tel. +385 1 2797 097

Odluke Općinskog vijeća

Odluke Načelnice

Odluka Načelnice o proceduri naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Gradec (PDF)

Odluke Načelnice objavljene u glasniku Zagrebačke županije broj 01/19 od 10.1.2019.god.

 1. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec za 2019. godinu
 2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Sve odluke iz glasnika 01/19

Sljedeće odluke su donesene na 19.sjednici vijeća održanoj 09.12.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 44/19 od 20.12.2019.god.

Izmjene i dopune Proračuna za 2019. godinu ..
Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2019.–2021. god.
Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2019. godini.
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2019. godini
I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu..
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2019. godini.
I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu......
Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini na području Općine Gradec
Proračun Općine Gradec za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Plan razvojnih programa
Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2020. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2020. godini...
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2020. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2020. godinu
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
Program utroška sredstava naknade za zadrŽavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu
Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini na području Općine Gradec
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2020. godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Gradec
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2019. godinu
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2020.–2023. godine na području Općine Gradec
Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja (LISTA NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA - XLS)
Zaključak
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2020. godini
Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Gradec

Sve odluke iz glasnika 44/19

Sljedeće odluke su donesene na 16.sjednici vijeća održanoj 04.09.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 29/19 od 19.09.2019.god.

 

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–VI. mjesec 2019. godine
 2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. 2019. do 30. 06. 2019.
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Gradec
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gradec
 5. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec u 2019. godini Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2019./ 2020.
 6. Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica i bilježnica za učenike I.–VIII. razreda

Sve odluke iz glasnika 25/19

Sljedeće odluke su donesene na 16.sjednici vijeća održanoj 11.07.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 25/19 od 26.07.2019.god.

 

 1. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općine Gradec
 2. Odluka o komunalnom redu Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke komunalnog redara Općine Gradec
 3. Odluka o evidenciji komunalne infrastrukture
 4. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Gradec u protupožarnoj sezoni u 2019. Godini
 5. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova
 6. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara
 7. Zaključak o utvrđenju Financijskog plana osiguranih sredstava za podmirenje troškova redovnih aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine Gradec u 2019. Godini
 8. Zaključak o utvrđenju popisa lokaliteta i prostora radi uspostave zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara

Sve odluke iz glasnika 25/19

Sljedeće odluke su donesene na 16.sjednici vijeća održanoj 11.05.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 18/19 od 10.05.2019.god.

 

 1. Zaključak o sklapanju dodatka Sporazumu

Sve odluke iz glasnika 18/19

Sljedeće odluke su donesene na 15.sjednici vijeća održanoj 10.04.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 13/19 od 10.05.2019.god.

 

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–XII. mjesec 2018. Godine
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. – 31. 12. 2018. godine.
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2018. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Godinu
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2018. Godini
 6. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2018. godini
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2018. godini
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2018. godini
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2018. godini
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2018. godini
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.
 12. Godini Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2018. godini
 13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu
 14. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018. godini

Sve odluke iz glasnika 13/19

Sljedeće odluke su donesene na 14.sjednici vijeća održanoj 31.01.2019., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 05/19 od 08.02.2019.god.

 

 1. Zaključak o prestanku mandata vijećnika, stavljanju mandata u mirovanje i početku obnašanja mandata zamjenice vijećnika u Općinskom vijeću Općine Gradec
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Povjerenstva za Statut i poslovnik
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Odbora za gospodarstvo
 4. Odluka o visini paušalnog poreza
 5. Odluka o komunalnom doprinosu

Sve odluke iz glasnika 05/19

Sljedeće odluke su donesene na 13.sjednici vijeća održanoj 12.12.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 43/18 od 20.12.2018.god.

 

 1. Izmjene i dopune proračuna Općine Gradec za 2018. god.
 2. I.Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2018. Godini
 3. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. Godinu
 4. I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2018. Godini
 5. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2018. Godini
 6. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
 7. I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. Godinu
 8. Proračun Općine Gradec za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 9. Plan razvojnih Programa
 10. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Gradec za 2019. Godinu
 11. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2019. Godini
 12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 13. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2019. godini
 14. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2019. godini
 15. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2019. Godinu
 16. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 17. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu
 18. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini na području Općine Gradec

Sve odluke iz glasnika 43/18

Sljedeće odluke su donesene na 12.sjednici vijeća održanoj 29.11.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 42/18 od 14.12.2018.god.

 

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2018. Godinu
 2. Zaključak - Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2019. godini
 3. Odluka o određivanju operativnih snaga civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Gradec
 4. Plan davanja koncesija u 2019. godini
 5. Odluka o komunalnoj naknadi
 6. Odluka o određivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade

Sve odluke iz glasnika 42/18

Sljedeće odluke su donesene na 11.sjednici vijeća održanoj 31.08.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 31/18 od 27.09.2018.god. 

 

 1. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Gradec za razdoblje od 01. 01. 2018. do 30. 06. 2018.
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–VI. mjesec 2018. godine
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 4. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec u 2018. godini
 5. Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2018./2019
 6. Odluka o financiranju kupnje radnih bilježnica za učenike I.–VIII. razreda
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na Prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa u Ulici Potočec u Općini Gradec

Sve odluke iz glasnika 31/18

Sljedeće odluke su donesene na 10.sjednici vijeća održanoj 05.06.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 19/18 od 21.06.2018.god. 

 

 1. Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Gradec
 2. Odluka o raspuštanju Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
 3. Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec 
 4. Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva 
 5. Odluka o donošenju pročišćenog teksta odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Gradec
 6. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 
 7. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gradec 
 8. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Gradec.
 9. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Gradec
 10. Odluka o načinu i postupku naplate naknade za uređenje voda za nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada
 11. Zaključak o sufinanciranju škole plivanja (škole u prirodi) u razdoblju 15. lipnja – 22. lipnja 2018. Godine
 12. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini.

Sve odluke iz glasnika 19/18

Sljedeće odluke su donesene na 9.sjednici vijeća održanoj 23.03.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 11/18 od 06.04.2018.god.

 

 1. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gradec

Sve odluke iz glasnika 11/18

Sljedeće odluke su donesene na 8.sjednici vijeća održanoj 05.03.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 9/18 od 15.03.2018.god. 

 

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–VI. mjesec 2017. godine
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2017. godine
 3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje I.–XII. mjesec 2017. godine
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Gradec za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2017. godine
 5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2017. godini
 6. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2017. godini
 7. Zaključak - Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2017. godinu
 8. Zaključak - Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. Godinu Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. godini
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. Godini
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2017. godini
 11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2017. Godini
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godiniIzvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2017. godini
 13. Zaključak - Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Sve odluke iz glasnika 09/18

Sljedeće odluke su donesene na 7.sjednici vijeća održanoj 05.03.2018., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 08/18 od 09.03.2018.god. 

 

1. Statutarna odluka o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Gradec 
2. Poslovnička odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec 
3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. Godine
4. Izvješće o izvršenom nadzoru i poduzetim mjerama u provođenju komunalnog reda u 2017. godini te stanju komunalnih poslova 
5. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
6. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
7. Dodatak I – opći uvjeti pružanja javnih usluga sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Gradec
9. Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Gradec 
10. Obrazloženje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Gradec 
11. Odluka o izradi Strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom Općine Gradec od 2018. do 2020. godine
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Gradec
13. Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2017. Godinu 

Sve odluke iz glasnika 08/18

Sljedeće odluke su donesene na 7.sjednici vijeća održanoj 06.12.2017., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 38/17 od 07.12.2017.god. 

 

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2017. godinu 
  2. I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2017. Godini
  3. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2017. Godini
  4. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. Godinu
  5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2017. Godini
  6. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2017. Godinu
  7. Proračun Općine Gradec za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 
  7.a. Plan razvojnih programa Općine Gradec za razdoblje 2018.–2020. Godine
  8. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2018. Godinu
  9. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2018. godini 
  10. Program odrŢavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2018. Godini
  11. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu 
  12. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2018. godini 
  13. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec za 2018. Godinu
  14. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu 
  15. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu 
  16. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2017. Godinu
  17. Zaključak
  17.a. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2018. godini 
  18. Plan davanja koncesija u 2018. godini 
  19. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec 
  20. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Grabrić 
  21. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec

 

Sve odluke iz glasnika 35/17

Odluke Načelnice Općine Gradec objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 35/17 od 21.11.2017

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec

Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Gradec 

 

Sve odluke iz glasnika 35/17

Odluke Načelnice Općine Gradec objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 32/17 od 25.10.2017

 

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite

Odluka o stipendiranju studenata s prebivalištem na području Općine Gradec 

 

Sve odluke iz glasnika 32/17

Sljedeće odluke su donesene na 4.sjednici vijeća održanoj 18.09.2017., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 24/17 od 17.7.2017.god. 

 

Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec za 2017. godinu 

Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gradec

Odluka o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Gradec (Projekt Newlight)

Odluka o potvrđivanju izbora članova Savjeta mladih Općine Gradec za mandatno razdoblje 2017.–2020. godine 

Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike I.–VIII. razreda 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec 

Zaključak o usvajanju Izvješća Općinskog načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2016. godinu 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Gradec za 2016. Godinu Odluka o prijedlogu imenovanja mrtvozornika na području Općine Gradec

 

Sve odluke iz glasnika 20/17Sve odluke iz glasnika 20/17

 

Sljedeće odluke su donesene na telefonskoj sjednici održanoj 10.07.2017., a objavljene su u glasniku Zagrebačke županije broj 20/17 od 17.7.2017.god. 

 

 1. Odluka o izradi Strategije razvoja ruralnog turizma u Općini Gradec od 2017. do 2023.godine (PDF)
 2. 2. odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec.

 

Sve odluke iz glasnika 20/17

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke Županije broj 18/17 od 04.07.2017 

 

Odluka o lokalnim porezima Općine Gradec 

Odluku iz glasnika 18/17Odluku iz glasnika 18/17

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke Županije broj 15/17 od 16.06.2017 

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva 
Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja
Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Gradec
Sve odluke iz glasnika 15/17 možete pročitati ovdje (PDF) 

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 08/17 od 16. ožujka 2017. 

 

 • 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec I.–XII. mjesec 2016. godine 
 • 2. Izvještaj o izvršenju Općeg dijela Proračuna za razdoblje od 01. 01. do 31. 12.
 • 3. Izvještaj o izvršenju Posebnog dijela Proračuna za razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016.
 • 4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu 
 • 5. Izvješće o izvršenju Programa odrŽavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec za 2016. godinu
 • 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalnih potreba u Općini Gradec u 2016. godini
 • 7. Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba Općine Gradec u 2016. godini. 
 • 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016. godini.
 • 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2016. godini 
 • 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2016. godini
 • 11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2016. godini 
 • 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini 
 • 13. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Gradec u 2016. godini 
 • 14. Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu 
 • 15. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu komunalnog redara za razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. 
 • 16. Izvješće o izvršenom nadzoru i poduzetim mjerama u provođenju komunalnog reda u 2016. godini te stanju komunalnih poslova 
 • 17. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Gradec
 • 18. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2017. godini . Zaključak
 • 19.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Izgradnja dječjeg vrtića u Gradecu
 • 20. Odluka o zaštiti izvorišta “Gradec” 
 • 21. Odluka o zaštiti izvorišta “Cugovec” 
 • 22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 
 • 23. Odluka o potvrđivanju Elaborata Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara

 

Sve odluke iz glasnika 08/17

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 02/17 od 02. veljače 2017. 

1.Odluka o provedbi postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Poduzetničke zone Grabrić
2. Odluka o subvencioniranju sakupljanja i odvoza vrećica za pelene za djecu i inkontinentne osobe u obitelji

 

Sve odluke iz glasnika 02/17

Odluke općinskog vijeća u 2016. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2015. godini možete pronaći ovdje

Odluke općinskog vijeća u 2014. godini možete pronaći ovdje

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik
rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova

E-mail: mkozumplik@gradec.hr

 

Đurđica Kušec
komunalni redar i referent za komunalne poslove

E-mail: dkusec@gradec.hr

 

Hrvoje Stjepan Hasanović, iur.
referent za upravne i administrativne poslove

E-mail: hhasanovic@gradec.hr

 

Tel: +385 1 27 97 097

Fax: +385 1 27 97 097