Nalazite se na stranici: Općina Gradec Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

 

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i lokalne samouprave. 

Općinsko vijeće Općine Gradec izabrano je na lokalnim izborima 19.05.2013. Rezultate izbora za članove Općinskog vijeća možete pogledati  o v d j e


Izabrano Općinsko vijeće konstituirano je na konstituirajućoj sjednici dana 18.06.2013. godine.
Članovi Općinskog vijeća:  

 Gordana Ivačin, Tučenik (kandidacijska lista grupe birača) - predsjednica
 Dragutin Penica, Gradec (SDP) - potpredsjednik
 Valentina Banovac, Buzadovac (SDP) - potpredsjednica
 Rudolf Kuserbanj, Gradečki Pavlovec (kandidacijska lista grupe birača)
 Darko Blažinović, Gradečki Pavlovec (kandidacijska lista grupe birača)
 Ljiljana Dubravec, Stari Glog (kandidacijska lista grupe birača)
 Dragutin Flajs, Repinec (kandidacijska lista grupe birača)
 Gordana Rajtar, Gradečki Pavlovec (kandidacijska lista grupe birača)
 Željko Perhot, Haganj (HSS)
 Ivica Mikec, Cugovec (HSS)
 Ivan Vinković, Lubena (HSS)
 Jasna Starešec, Podjales (HSS)
 Darko Fugaj, Tučenik (HDZ)
Radna tijela Općinskog vijeća:

 -  Mandatno povjerenstvo:
-  Gordana Rajtar - predsjednica
-  Valentina Banovac
-  Dragutin Penica

 -  Povjerenstvo za izbor i imenovanja:
-  Ljiljana Dubravec - predsjednica
-  Rudolf Kuserbanj
-  Dragutin Flajs 

 -  Povjerenstvo za Statut i Poslovnik:
-  Gordana Rajtar - predsjednica
-  Ivan Vinković
-  Rudolf Kuserbanj

 -  Odbor za gospodarstvo:
-  Dragutin Flajs - predsjednik
-  Mato Kovačić
-  Željko Perhot
-  Darko Fugaj
-  Jasna Starešec

 -  Odbor za proračun i financije:
-  Ljiljana Dubravec - predsjednica
-  Gordana Ivačin
-  Ivica Mikec

 

Gradečki vjesnik broj 6, prosinac 2016.

vjesnik-06

Gradečki vjesnik broj 5, prosinac 2015.

vjesnik-m

Gradečki vjesnik broj 4, prosinac 2014.

gradecki-vjesnik-04

Knjiga Gradec kod Križevaca

gradeckodk

Gradečki vjesnik broj 3, prosinac 2013.

Gradecki_vjesnik_03

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik – rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova
e-mail: mkozumplik@gradec.hr
 
Đurđica Kušec – komunalni redar i referent za komunalne poslove
e-mail: dkusec@gradec.hr
 
Hrvoje Stjepan Hasanović, iur. – referent za upravne i administrativne poslove
e-mail: hhasanovic@gradec.hr
 
Tel: 01/2797-097
Fax: 01/2797-097

Veterinarska ambulanta Gradec

Gradec 95
10 345 Gradec
Tel: 01/2797-033
Veterinari:
Mario Katušić, dr.med.vet.
Mob: 098/792-535

Zdravstvena stanica Gradec

Gradec BB
10 345 Gradec
Ordinacija opće medicine:
Duška Dominiković, dr.spec.opće med.
Tel: 01/2797-460
Danijela Anić-Pejić, dr.opće med.
Tel: 01/2797-024
Stomatološka ordinacija:
Nada Vukušić, dr.stomatolog
Tel: 01/2797-461

Osnovna škola Gradec

Gradec 93A
10 345 Gradec
Ravnatelj škole:
Vlado Starešec, prof.
Tel: 01/2797-481
Tajnica škole:
Biljana Vojvodić
Tel: 01/2797-034
Fax: 01/2797-495
e-mail: biljana.vojvodic@skole.hr
ured@os-gradec.skole.hr

Ugostiteljski obrt "Jembri"

Gradec 134
10 345 Gradec
Vl. Sandra Jembri
Mob: 098/9332-974

Dimnjačarske usluge

DIMNJAČARSKO-PEĆARSKI I TRGOVAČKI OBRT
Miljenko Kišak
Možđenec 41
42220 Novi Marof
Tel: 042/606-054
Mob: 091/5182850
Cjenik dimnjačarskih usluga možete pogledati ovdje

E Uprava

katastar

knjige

mojposao

posao