Nalazite se na stranici: Općina Gradec Odluke Općinskog vijeća

odluke 2014

Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 34-III/14, od 23. prosinca 2014:
 
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2014. godinu:
- Opći dio
- Posebni dio
I. Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2014. godini
I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. godinu
Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2015. godini
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2015. godini
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2015. godini
Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2015. godini
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu
Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 34-II/14, od 22. prosinca 2014:
 
Proračun Općine Gradec za 2015.godinu i Projekcija za 2016. i 2017. godinu
Plan razvojnih programa Općine Gradec za razdoblje od 2015. – 2017. godine
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Gradec za 2015. godinu
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 21/14, od 15. rujna 2014:
 
Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec
Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2014./2015.
Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike I.-VIII. razreda
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec u vlasništvo javnog isporučitelja Vodoopskrba i odvodnja Vrbovec d.o.o.
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Gradec
Odluka o imenovanju Etičkog odbora
Odluka o komunalnom redu Općine Gradec
Odluka o sklapanju Sporazuma o suradnji Općine Gradec i Općine Tompojevci
Sporazum o suradnji Općine Gradec i Općine Tompojevci
Povelja o prijateljstvu i suradnji između Općine Gradec i Općine Tompojevci
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 14/14, od 5. lipnja 2014:
 
Odluka o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Gradec
Odluka o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Gradec
Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Gradec
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Gradec
Odluka o javnim priznanjima Općine Gradec
Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Općine Gradec
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Općine Gradec
Odluka o prijenosu komunalnih vodnih građevina na području Općine Gradec u vlasništvo javnog isporučitelja
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 7/14, od 20. ožujka 2014:
 
Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje
Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnog prostora
Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komgrad Gradec d.o.o. za komunalne poslove i usluge
Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prostoru
Zaključak o potpisivanju Pisma namjere o suradnji na provedbi Projekta „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb istok“
Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva
Poseban popis arhivskog i registraturnog gradiva sa rokovima čuvanja – Općina Gradec
Etički kodeks javnih dužnosnika u Općini Gradec

 
 
Sljedeća odluka je objavljena u Glasniku Zagrebačke županije broj 5/14, od 28. veljače 2014:
 
Katalog informacija
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 3/14, od 31. siječnja 2014:
 
Odluka o ustroju Kataloga informacija
Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec
Plan prijema na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec
 
 
Sljedeće odluke su objavljene u Glasniku Zagrebačke županije broj 2/14, od 13. siječnja 2014:
 
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec u 2013. godini
Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2013. godini
Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2013. godini
Izmjene i dopune Programa potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2013. godini
1. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje
2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje
Odluka o raspuštanju Vijeća mjesnih odbora na području Općine Gradec
Odluka o imenovanju članova Općinskog izbornog povjerenstva
Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora
Odluka o provedbi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora u Općini Gradec
 

Raspored odvoza otpada 2018

kalendar-mali

Gradečki vjesnik broj 7, prosinac 2017.

gv-2018

Gradečki vjesnik broj 6, prosinac 2016.

vjesnik-06

Gradečki vjesnik broj 5, prosinac 2015.

vjesnik-m

Gradečki vjesnik broj 4, prosinac 2014.

gradecki-vjesnik-04

Knjiga Gradec kod Križevaca

gradeckodk

Gradečki vjesnik broj 3, prosinac 2013.

Gradecki_vjesnik_03

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik – rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova
e-mail: mkozumplik@gradec.hr
 
Đurđica Kušec – komunalni redar i referent za komunalne poslove
e-mail: dkusec@gradec.hr
 
Hrvoje Stjepan Hasanović, iur. – referent za upravne i administrativne poslove
e-mail: hhasanovic@gradec.hr
 
Tel: 01/2797-097
Fax: 01/2797-097

Veterinarska ambulanta Gradec

Gradec 95
10 345 Gradec
Tel: 01/2797-033
Veterinari:
Mario Katušić, dr.med.vet.
Mob: 098/792-535

Zdravstvena stanica Gradec

Gradec BB
10 345 Gradec
Ordinacija opće medicine:
Dr. Maja Turković.
Tel: 01/5544-358
Danijela Anić-Pejić, dr.opće med.
Tel: 01/2797-024
Stomatološka ordinacija:
Nada Vukušić, dr.stomatolog
Tel: 01/2797-461

Osnovna škola Gradec

Gradec 93A
10 345 Gradec
Ravnatelj škole:
Vlado Starešec, prof.
Tel: 01/2797-481
Tajnica škole:
Biljana Vojvodić
Tel: 01/2797-034
Fax: 01/2797-495
e-mail: biljana.vojvodic@skole.hr
ured@os-gradec.skole.hr

Ugostiteljski obrt "Jembri"

Gradec 134
10 345 Gradec
Vl. Sandra Jembri
Mob: 098/9332-974

Dimnjačarske usluge

DIMNJAČARSKO-PEĆARSKI I TRGOVAČKI OBRT
Miljenko Kišak
Možđenec 41
42220 Novi Marof
Tel: 042/606-054
Mob: 091/5182850
Cjenik dimnjačarskih usluga možete pogledati ovdje

E Uprava

katastar

knjige

mojposao

posao