Nalazite se na stranici: Općina Gradec Izvješće sa 8.sjednice Općinskog vijeća

Izvješće sa 8.sjednice Općinskog vijeća

zastava-gradec-m

Gradec, 05.03.2018

Dana 5. ožujka 2018. godine (ponedjeljak) održana je 8. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:

1. Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO ODLUČENO DA SE U ZAPISNIKU IZVRŠE IZMJENE I DOPUNE ZAPISNIKA
2. Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
3. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
4. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2017. godinu i donošenje Zaključka – JEDNOGLASNO USVOJENO IZVJEŠĆE I ZAKLJUČAK
5. Izvješća o izvršenju:
a) programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
b) programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
c) programa javnih potreba u sportu u 2017. godini
d) programa javnih potreba u kulturi u 2017. godini
e) programa javnih potreba u dijelu socijalne skrbi u 2017. godini
f) programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
g) program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u 2017. godini
Izvješća o izvršenju programa u 2017. godini – JEDNOGLASNO USVOJENA IZVJEŠĆA
6. Zaključak o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara u razdoblju od 01.01. – 31.12.2017. godine – JEDNOGLASNO USVOJEN ZAKLJUČAK
7. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA ODLUKA
8. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada – JEDNOGLASNO USVOJENA ODLUKA
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA ODLUKA
10. Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA ODLUKA
11. Odluka o izradi Strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom na području Općine Gradec u razdoblju od 2018. – 2020. godine – JEDNOGLASNO USVOJENA ODLUKA
12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA ODLUKA
13. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu – JEDNOGLASNO USVOJENA ODLUKA

Predsjednica Općinskog Vijeća Općine Gradec gđa. Gordana Ivačin koja je predsjedavala sjednicom zadovoljna je predloženim i izglasanim Odlukama jer će se i na taj način znatno pridonijeti razvoju Općine Gradec. Načelnica Općine Gradec gđa. Ljubica Ambrušec sa svojim suradnicima i Vijećem također je zadovoljna izglasavanjem, te su sve Odluke i izvješća jednoglasno usvojeni što potkrepljuje jedinstvenošću koja će svakako pridonijeti boljitku razvoja same Općine.

 

Raspored odvoza otpada 2018

kalendar-mali

Gradečki vjesnik broj 7, prosinac 2017.

gv-2018

Gradečki vjesnik broj 6, prosinac 2016.

vjesnik-06

Gradečki vjesnik broj 5, prosinac 2015.

vjesnik-m

Gradečki vjesnik broj 4, prosinac 2014.

gradecki-vjesnik-04

Knjiga Gradec kod Križevaca

gradeckodk

Gradečki vjesnik broj 3, prosinac 2013.

Gradecki_vjesnik_03

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik – rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova
e-mail: mkozumplik@gradec.hr
 
Đurđica Kušec – komunalni redar i referent za komunalne poslove
e-mail: dkusec@gradec.hr
 
Hrvoje Stjepan Hasanović, iur. – referent za upravne i administrativne poslove
e-mail: hhasanovic@gradec.hr
 
Tel: 01/2797-097
Fax: 01/2797-097

Veterinarska ambulanta Gradec

Gradec 95
10 345 Gradec
Tel: 01/2797-033
Veterinari:
Mario Katušić, dr.med.vet.
Mob: 098/792-535

Zdravstvena stanica Gradec

Gradec BB
10 345 Gradec
Ordinacija opće medicine:
Dr. Maja Turković.
Tel: 01/5544-358
Danijela Anić-Pejić, dr.opće med.
Tel: 01/2797-024
Stomatološka ordinacija:
Nada Vukušić, dr.stomatolog
Tel: 01/2797-461

Osnovna škola Gradec

Gradec 93A
10 345 Gradec
Ravnatelj škole:
Vlado Starešec, prof.
Tel: 01/2797-481
Tajnica škole:
Biljana Vojvodić
Tel: 01/2797-034
Fax: 01/2797-495
e-mail: biljana.vojvodic@skole.hr
ured@os-gradec.skole.hr

Ugostiteljski obrt "Jembri"

Gradec 134
10 345 Gradec
Vl. Sandra Jembri
Mob: 098/9332-974

Dimnjačarske usluge

DIMNJAČARSKO-PEĆARSKI I TRGOVAČKI OBRT
Miljenko Kišak
Možđenec 41
42220 Novi Marof
Tel: 042/606-054
Mob: 091/5182850
Cjenik dimnjačarskih usluga možete pogledati ovdje

E Uprava

katastar

knjige

mojposao

posao


Foto galerija

Foto galerija

Župa ranjenog Isusa

Župa ranjenog Isusa