Nalazite se na stranici: Općina Gradec Najava 8.sjednice Općinskog vijeća

Najava 8.sjednice Općinskog vijeća

zastava-gradec-m

Gradec, 02.03.2018

Temeljem članka 52. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 1/10 i 13/13) predsjednica Općinskog vijeća Gordana Ivačin, saziva 8. (osmu) sjednicu Općinskog vijeća Općine Gradec. Sjednica Vijeća saziva se za dan 5. ožujka 2017. godine (ponedjeljak) u 18:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Gradec. U nastavku vijesti nalazi se dnevni red:

0. Aktualni sat
1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec
2. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Gradec
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Gradec
4. Razmatranje i donošenje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Gradec za 2017. godinu i donošenje Zaključka
5. Izvješća o izvršenju:
a) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
c) Programa javnih potreba u sportu u 2017. godini
d) Programa javnih potreba u kulturi u 2017. godini
e) Programa javnih potreba u dijelu socijalne skrbi u 2017. godini
f) Programa šumskog doprinosa u 2017. godini
g) Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
6. Zaključak o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara u razdoblju od 01.01. – 31.12.2017.g.
7. Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Gradec
8. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
9. Donošenje Odluke o izmjeni dopuni Odluke o komunalnom redu Općine Gradec
10. Donošenje Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Gradec
11. Donošenje Odluke o izradi Strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom Općine Gradec od 2018. do 2020. godine
12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima, načinu upravljanja i održavanja groblja na području Općine Gradec
13. Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu
14. Razno

 

Raspored odvoza otpada 2018

kalendar-mali

Gradečki vjesnik broj 7, prosinac 2017.

gv-2018

Gradečki vjesnik broj 6, prosinac 2016.

vjesnik-06

Gradečki vjesnik broj 5, prosinac 2015.

vjesnik-m

Gradečki vjesnik broj 4, prosinac 2014.

gradecki-vjesnik-04

Knjiga Gradec kod Križevaca

gradeckodk

Gradečki vjesnik broj 3, prosinac 2013.

Gradecki_vjesnik_03

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik – rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova
e-mail: mkozumplik@gradec.hr
 
Đurđica Kušec – komunalni redar i referent za komunalne poslove
e-mail: dkusec@gradec.hr
 
Hrvoje Stjepan Hasanović, iur. – referent za upravne i administrativne poslove
e-mail: hhasanovic@gradec.hr
 
Tel: 01/2797-097
Fax: 01/2797-097

Veterinarska ambulanta Gradec

Gradec 95
10 345 Gradec
Tel: 01/2797-033
Veterinari:
Mario Katušić, dr.med.vet.
Mob: 098/792-535

Zdravstvena stanica Gradec

Gradec BB
10 345 Gradec
Ordinacija opće medicine:
Dr. Maja Turković.
Tel: 01/5544-358
Danijela Anić-Pejić, dr.opće med.
Tel: 01/2797-024
Stomatološka ordinacija:
Nada Vukušić, dr.stomatolog
Tel: 01/2797-461

Osnovna škola Gradec

Gradec 93A
10 345 Gradec
Ravnatelj škole:
Vlado Starešec, prof.
Tel: 01/2797-481
Tajnica škole:
Biljana Vojvodić
Tel: 01/2797-034
Fax: 01/2797-495
e-mail: biljana.vojvodic@skole.hr
ured@os-gradec.skole.hr

Ugostiteljski obrt "Jembri"

Gradec 134
10 345 Gradec
Vl. Sandra Jembri
Mob: 098/9332-974

Dimnjačarske usluge

DIMNJAČARSKO-PEĆARSKI I TRGOVAČKI OBRT
Miljenko Kišak
Možđenec 41
42220 Novi Marof
Tel: 042/606-054
Mob: 091/5182850
Cjenik dimnjačarskih usluga možete pogledati ovdje

E Uprava

katastar

knjige

mojposao

posao


Foto galerija

Foto galerija

Župa ranjenog Isusa

Župa ranjenog Isusa