Nalazite se na stranici: Općina Gradec Izvještaj sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

Izvještaj sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec

zastava-gradec-m

Gradec, 08.12.2017
 
Dana 6. prosinca 2017. godine (srijeda) održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec na kojoj je po dnevnom redu usvojeno slijedeće:


1. Zapisnik sa 5. i 6. (telefonske) sjednice Općinskog vijeća Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENI
2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Gradec za 2017. godinu – JEDNOGLASNO USVOJENE
3. I. Izmjena i dopuna Programa za 2017. godinu:
a) program u dijelu socijalne skrbi
b) program održavanja komunalne infrastrukture
c) program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
d) program javnih potreba u kulturi
e) program javnih potreba u sportu
I.Izmjene i dopune Programa za 2017. godinu – JEDNOGLASNO USVOJENI
4. Proračun Općine Gradec za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu i Odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu – JEDNOGLASNO USVOJENO

5. Programi za 2018. godinu:
a) program u dijelu socijalne skrbi
b) program održavanja komunalne infrastrukture
c) program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
d) program javnih potreba u kulturi
e) program javnih potreba u sportu
f) program utroška sredstava šumskog doprinosa
g) program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Programi za 2018. godinu – JEDNOGLASNO USVOJENI

6. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2017. godinu – JEDNOGLASNO USVOJENA
7. Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec u 2018. godini – JEDNOGLASNO USVOJEN
8. Plan davanja koncesija u 2018. godini – JEDNOGLASNO USVOJEN
9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o lokalnim porezima Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
10. Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe radi utvrđenja prava vlasništva na nekretnini kč.br. 69/2 k.o. Gradec – ZAKLJUČAK PRIMLJEN NA ZNANJE VIJEĆNICIMA
11. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Grabrić – JEDNOGLASNO USVOJENA
12. Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Gradec – JEDNOGLASNO USVOJENA
13. Zaključak o načinu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama kč.br. 1085/9 i kč.br. 1085/23 k.o. Haganj – ZAKLJUČAK PRIMLJEN NA ZNANJE VIJEĆNICIMA

 

Raspored odvoza otpada 2018

kalendar-mali

Gradečki vjesnik broj 7, prosinac 2017.

gv-2018

Gradečki vjesnik broj 6, prosinac 2016.

vjesnik-06

Gradečki vjesnik broj 5, prosinac 2015.

vjesnik-m

Gradečki vjesnik broj 4, prosinac 2014.

gradecki-vjesnik-04

Knjiga Gradec kod Križevaca

gradeckodk

Gradečki vjesnik broj 3, prosinac 2013.

Gradecki_vjesnik_03

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik – rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova
e-mail: mkozumplik@gradec.hr
 
Đurđica Kušec – komunalni redar i referent za komunalne poslove
e-mail: dkusec@gradec.hr
 
Hrvoje Stjepan Hasanović, iur. – referent za upravne i administrativne poslove
e-mail: hhasanovic@gradec.hr
 
Tel: 01/2797-097
Fax: 01/2797-097

Veterinarska ambulanta Gradec

Gradec 95
10 345 Gradec
Tel: 01/2797-033
Veterinari:
Mario Katušić, dr.med.vet.
Mob: 098/792-535

Zdravstvena stanica Gradec

Gradec BB
10 345 Gradec
Ordinacija opće medicine:
Dr. Maja Turković.
Tel: 01/5544-358
Danijela Anić-Pejić, dr.opće med.
Tel: 01/2797-024
Stomatološka ordinacija:
Nada Vukušić, dr.stomatolog
Tel: 01/2797-461

Osnovna škola Gradec

Gradec 93A
10 345 Gradec
Ravnatelj škole:
Vlado Starešec, prof.
Tel: 01/2797-481
Tajnica škole:
Biljana Vojvodić
Tel: 01/2797-034
Fax: 01/2797-495
e-mail: biljana.vojvodic@skole.hr
ured@os-gradec.skole.hr

Ugostiteljski obrt "Jembri"

Gradec 134
10 345 Gradec
Vl. Sandra Jembri
Mob: 098/9332-974

Dimnjačarske usluge

DIMNJAČARSKO-PEĆARSKI I TRGOVAČKI OBRT
Miljenko Kišak
Možđenec 41
42220 Novi Marof
Tel: 042/606-054
Mob: 091/5182850
Cjenik dimnjačarskih usluga možete pogledati ovdje

E Uprava

katastar

knjige

mojposao

posao


Foto galerija

Foto galerija

Župa ranjenog Isusa

Župa ranjenog Isusa