Nalazite se na stranici: Općina Gradec Gospodarstvo

Gospodarstvo


Kao i ostale općine u istočnom dijelu Zagrebačke županije, Općina Gradec spada među slabije razvijene jedinice lokalne samouprave u Županiji. Ovakvo stanje posljedica je dugotrajnog perioda u kojem je ovo područje tretirano kao rubno područje te je vrlo malo ulagano u njegov razvoj. 

Danas je glavni cilj Općine prevladavanje nepovoljnog stanja i stvaranje uvjeta za pokretanje ubrzanog i dugoročno održivog razvoja.  U tu svrhu, u proteklom periodu pokrenute su i realizirane slijedeće aktivnosti radi stvaranja uvjeta za pokretanje gospodarskog razvoja:

•   donesen je Prostrojni plan uređenja Općine, i ostali prostornoplanski dokumenti
•   uređen je zemljišno-knjižni status Općinske imovine,
•   provedena je plinofikacija kompletnog područja Općine
•   izvedena je rekonstrukcija lokanih vodovoda i uređen je status vodoopskrbe
•   kontinuirano se ulaže u održavanje i razvoj nerazvrstanih lokalnih cesta
•   osnovano je lokalno komunalno poduzeće "Komgrad Gradec" d.o.o., i uređeno
     je pružanje komunalnih usluga;
•   uspostavljena je mala Poduzetnička zona u naselju Gradečki Pavlovec, na 6 ha
     površine, u kojoj je pokrenuto više proizvodnih i servisnih sadržaja, među kojima
     je najznačajnija Asfaltna baza tvrtke Županijske ceste Zagrebačke županije d.o.o.;
•   izrađena je projektna dokumentacija i pripremljen je Projekt izgradnje
     vodoopskrbnog sustava Općine;
•   izrađeno je idejno rješenje i započeto je pripremanja Projekta odvodnje i
     pročšćavanja otpadnih voda u Općini;

U prosincu 2009. godine Općinsko vijeće donijelo je Program ukupnog razvoja Općine (PUR), kojim su temeljito analizirane sve sastavnice ukupnog razvoja Općine, utvrđeni su strateški razvojni ciljevi i prioireti gospodarskog razvoja, i definirane su mjere te lokalni razvojni programi i projekti za ostvarivanje utvrđenih ciljeva.  (Više o PUR-u Općine možete pogledati ovdje).

 

pdf dokument   SWOT analiza gospodarskog razvoja Općine Gradec

 

Programom ukupnog razvoja utvrđena su slijedeća prioritetna područja gospodarskog razvoja Općine:

>   učinkovita, konkurentna i dugoročno održiva poljoprivreda;
>   konkurentno malo i srednje poduzetništvo;
>   ruralni turizam;
>   "zelena industrija" (obnovljivi izvori energije, tehnologije zaštite okoliša)
>   infrastruktura i komunalne usluge.


Radi ostvarivanja ovako zacrtanog razvoja, Općina će u slijedećem periodu pokrenuti i realizirati slijedeće strateške programe i projekte lokalnog razvoja:

»   Izgradnja vodoopskrbnog sustava
»   Izgradnja sustava za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
»   Uspostavljanje potpornog centra za lokalne gospodarstvenike
»   Program restrukturiranja i diverzifikacije poljoprivredne proizvodnje
»   Projekti usmjereni na razvoj konkurentnosti lokalnih gospodarstvenika
»   Razvoj lokalnih proizvoda i robnih marki
»   Organiziranje, povezivanje i uspostavljanje oblika zajedničkog
     nastupanja lokalnih gospoarstvenika
»   Uspostavljanje poljoprivredne proizvodne zone
»   Uspostavljanje glavne poduzetničke zone

 

 
Struktura gospodarstva
 
 
Najznačajnije djelatnosti na području Općine su:
 
•   poljoprivreda,
•   prerađivačka industrija, drvoprerada
•   trgovina i ugostiteljstvo
•   usluge, vezane pretežno uz građevinarstvo, promet i mehanizaciju;

U ovim djelatnostima zaposleno je preko 80% radno aktivnog stanovništva Općine, i ostvaruje se najveći dio društvenog proizvoda na Općini.
 
 
Struktura zaposlenosti na području Općine 
 
 
Na području Općine ima ca. 1.500 radno aktivnih stanovnika (1.429 prema Popisu stanovništva iz 2001. godine).
 
Iz slijedeće tablice vidljiva je distribucija radno aktivnog stanovništva prema djeatnostima:
 
Djelatnost

 

Broj
zaposlenih
%

Poljoprivreda i šumarstvo
Prerađivačka industrija
Prijevoz, skladištenje i veze
Trgovina i servisi
Građevinarstvo
Državne službe
Hoteli i restorani
Ostale socijajalne i uslužne djelatnosti
Obrazovanje
Poslovne usluge
Zdravstvo i soijalna skrb
Financijsko posredovanje
Komunalne djelatnosti
Ostalo


462
340
131
117
51
51
45
37
36
32
28
9
8
82

 32,3%
23,8%
9,2%
8,2%
3,6%
3,6%
3,1%
2,6%
2,5%
2,2%
2,0%
0,6%
0,6%
5,8%
Ukupno  1.429  100,0%
 

Struktura zaposlenih

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Od ukupnog broja zaposlenih, cca. 30% radi u subjektima koji su registrirani na području Općine.

Vidljivo je da Općina raspolaže kontingentom radne snage s iskustvima u djelatnostima koje su od značaja za ruralni razvoj.  Osim toga na području Općine postoji relativno visok postotak neaktivnog a radno sposobnog stanovništva, koje se može aktivirati.

 

Gospodarski subjekti na području Općine

 

Prema podacima Porezna uprave i Financijske agencije, na području Općine Gradec je u 2008. godini bilo evidentirano 70 poduzetnika (42 obrta i 28 trgovačkih društava) sa ukupno 252 zaposlenika, i to:
 

Djelatnost  Vrsta i broj subjekata
Obrt i
slobodna
zanimanja
Trgovačka društva

Poljoprivreda
Drvoprerada
Građevinarstvo
Komunalne usluge
Trgovina na malo
Trgovina na malo i veliko
Usluge građevinske mehanizacije i promet
Ugostiteljstvo
Proizvodnja i obrada mesa
Održavanje motornih vozila
Najam vozila i plovila
Stoalrija (drvena, alu i PVC)
Metalne konstrukcije i galanterija
Montaža centralnog grijanja
Sječa i uređenje parkova
Promet nekretninama
Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
Optičar
Izdavačka djelatnost
Odvjetnički poslovi
Knjigovodstvene usluge
Poslovi osiguranja
Umjetnici - samostalna djelatnost

10
1
5
-
1
-
3
5
1
4
1
2
2
1
1
-
1
-
1
1
-
-
1

4
4
2
1
-
9
3
2
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
1
-

 Ukupno  42  28
 Broj zaposlenih  88  252

 

Vidljivo je da poslovni subjekti na području Općine isporučuju relativno širok dijapazon prozvoda i usluga, kojima se pokriva relativno širok krug potreba stanovništva.


(povratak na vrh)
 

 

 

Raspored odvoza otpada 2018

kalendar-mali

Gradečki vjesnik broj 7, prosinac 2017.

gv-2018

Gradečki vjesnik broj 6, prosinac 2016.

vjesnik-06

Gradečki vjesnik broj 5, prosinac 2015.

vjesnik-m

Gradečki vjesnik broj 4, prosinac 2014.

gradecki-vjesnik-04

Knjiga Gradec kod Križevaca

gradeckodk

Gradečki vjesnik broj 3, prosinac 2013.

Gradecki_vjesnik_03

Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

Marica Kozumplik – rukovoditeljica kadrovskih, općih i računovodstvenih poslova
e-mail: mkozumplik@gradec.hr
 
Đurđica Kušec – komunalni redar i referent za komunalne poslove
e-mail: dkusec@gradec.hr
 
Hrvoje Stjepan Hasanović, iur. – referent za upravne i administrativne poslove
e-mail: hhasanovic@gradec.hr
 
Tel: 01/2797-097
Fax: 01/2797-097

Veterinarska ambulanta Gradec

Gradec 95
10 345 Gradec
Tel: 01/2797-033
Veterinari:
Mario Katušić, dr.med.vet.
Mob: 098/792-535

Zdravstvena stanica Gradec

Gradec BB
10 345 Gradec
Ordinacija opće medicine:
Dr. Maja Turković.
Tel: 01/5544-358
Danijela Anić-Pejić, dr.opće med.
Tel: 01/2797-024
Stomatološka ordinacija:
Nada Vukušić, dr.stomatolog
Tel: 01/2797-461

Osnovna škola Gradec

Gradec 93A
10 345 Gradec
Ravnatelj škole:
Vlado Starešec, prof.
Tel: 01/2797-481
Tajnica škole:
Biljana Vojvodić
Tel: 01/2797-034
Fax: 01/2797-495
e-mail: biljana.vojvodic@skole.hr
ured@os-gradec.skole.hr

Ugostiteljski obrt "Jembri"

Gradec 134
10 345 Gradec
Vl. Sandra Jembri
Mob: 098/9332-974

Dimnjačarske usluge

DIMNJAČARSKO-PEĆARSKI I TRGOVAČKI OBRT
Miljenko Kišak
Možđenec 41
42220 Novi Marof
Tel: 042/606-054
Mob: 091/5182850
Cjenik dimnjačarskih usluga možete pogledati ovdje

E Uprava

katastar

knjige

mojposao

posao